Θέλαμε να επαναπροσδιορίσουμε την Σχολή Πολεμικών Τεχνών, προκειμένου να προσελκύσουμε ένα ευρύτερο κοινό. Ο Άρης μπόρεσε να δημιουργήσει ένα λογότυπο που αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία της σχολής και να παράγει νέο υλικό και να μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε με ένα μεγαλύτερο κοινό. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ήδη δύο νέες ομάδες με μεγαλύτερους μαθητές!